Week ...

Het is al een tijdje geleden dat ik iets op de weblog heb geplaats maar ik heb afgelopen dagen zeker niet stil gezten voor het project.

 We zijn een hele dag op scheveningen geweest en hebben hier veel dingen met Wim geregeld. We hebben onze vragen kunnen stellen met betrekking tot de lockers, kleedkamers, geluid, licht enzovoort.

Verder ben ik bezig geweest met de promotie. Ik heb de scheveningsche courant, zone070 en de strandkrant benadert. De scheveningsche courant heeft gereageerd, de volgende editie zal de advertentie van beachworkout nogmaals gepromoot worden. Ook heb ik de radio strandfm hier hebben we zaterdag om 10.15 een interview. Verder heb ik nog een aantal sponsors benadert (o.a.8X4, Dove) maar deze hadden geen interesse.

Ook ben ik contactpersoon met Intension, hiermee wordt smanegewerkt. Ook heb ik goed naar het draaiboek en busnisseplan gekeken en veranderingen door gevoerd. 

Week 23

Dinsdag zijn marije en ik naar scheveningen gegaan om de sportscholen te benaderen. Bij de eerste sportschool, intension, hadden we gelijk een heel leuk gesprek met de eigenaren. De uitkomst is dat we met deze sportschool gaan samenwerken. Hun gaan actief leden voor ons evenement werven. De sportlessen die op het tijdstip van ons evenement vallen worden naar het strand verwezen. We hebben 3 posters achtergelaten en die worden opgehangen. Hierna zijn we naar de scheveningse courant geweest om te vragen of er een artikel over ons evenement geplaats kan worden. We moesten meer info mailen dus we wachten nog op reactie. 

Ook heb ik nivea, dove en 8x4 benadert om te sponsoren. Van de eerste twee heb ik negatieve reactie. 8x4 heeft nog niet gereageerd.

Week 22

Deze week heb ik een mail opgesteld om aan sportscholen te mailen. In dit mailtje wordt uitgelegd wat het evenement inhoudt en de vraag of we in de sportscholen het evenement mogen promoten.

Donderdag zijn we bij elkaar gekomen en hebben de mail aangepast en deze mail naar 6 sportscholen in de omgeving van scheveningen gestuurd. Hierop kregen we een reactie

Week 21

Deze week hebben we precies besloten wat we werkelijk gaan doen. De datum is gekozen (3 Juli), het programma, goede doel keuze is gemaakt en de lessen die gegeven worden zijn gekozen. 

We hebben weer een taakverdeling gemaakt. Deze week heb ik de promotieposter gemaakt. 

Wel is er slecht nieuws want de sportschool van Marije wil misschien niet meewerken. Ik moest de agenda opstellen voor maadag. We zullen hier dan verder over praten.  

Week 20

Maandag hebben we gebrainstromd over mogelijk ideeen voor het evenement. Dit ging goed, we hebben nu een beetje een ideetje wat we willen gaan doen. Dit is een evenement dat bestaat uit 3 fitnesslessen van 30 minuten. We willen samen gaan werken met Healthclubcity. Ook willen we een goed doel gaan benaderen. 

Na de brainstormsessie hebben we de taken verdeeld. Ik kreeg de taak een zakelijke brief op te stellen om leden te werfen bij sportscholen. Deze brief heb ik dinsdag gemaakt. Verder ben ik uit gaan zoeken hoeveel en welke sportscholen in de omgeving van scheveningen liggen. 

De samenwerking gaat goed.

doelstellingen

Individuele doelstellingen:

1. Ik wil volgend project gelijk in het begin al goed op de hoogte zijn van wat de  bedoeling is van het project zodat het een goede start wordt.
2. Ik wil volgend kwartaal als ik bezig ben met het project, 100 % van me aandacht daar aan besteden en me niet zo snel laten afleiden.
3. Ik wil tijdens dit project een goede planning aanhouden zodat het niet allemaal op het laatste moment moet gebeuren. Zo wil ik ook voorkomen dat ik opdrachten af ga raffelen!

Groepsdoelstellingen:
1. Het optimaliseren van de communicatie tussen groepsleden om zo continu op de hoogte te blijven van ontwikkelingen.

Elke keer als er een nieuwe ontwikkeling plaatsvindt moet dit doorgegeven worden aan de andere leden van de projectgroep. Dit gebeurt via het communicatiemiddel e-mail. Belangrijk hierbij is dat ieder groepslid tijdig zijn e-mail leest en wanneer noodzakelijk ook tijdig op een e-mail reageert. Zo zijn alle projectleden tijdig op de hoogte van al het nieuws en kunnen er duidelijke deadlines worden vastgesteld. Daarnaast zal de groep elke maandag bijeenkomen om alle lopende zaken te bespreken. Indien de projectgroep moet communiceren met de opdrachtgever, verloopt dit via de projectleider.

2. Tijdens werkcolleges mogen er geen andere programma’s aanstaan zoals hotmail en MSN.

3. Evenredige taakverdeling.

Het is belangrijk dat iedereen evenveel werk op zich neemt, er moet dus een goede taakverdeling zijn die op maandag met elkaar wordt besproken met daarbij een actielijst.

4. Aan de deadlines houden.

Het is heel belangrijk dat iedereen zich aan de deadline houdt zodat de groepsleden niet op elkaar hoeven te wachten waardoor er vervolgens vertraging ontstaat.